Ładowanie ustawień domyślnych lub ostatnio zapisanych wartości
Ładowanie ustawień domyślnych lub ostatnio zapisanych wartości
View content for :
Product:

Ładowanie ustawień domyślnych lub ostatnio zapisanych wartości

Przywrócenie domyślnych wartości drukarki lub ostatnio zapisanych wartości może pomóc w przypadku, gdy elementy nie działają zgodnie z oczekiwaniami.
Dotknij
Menu
System
Settings
Restore Defaults
(Menu > System > Ustawienia > Przywróć ustawienia domyślne), aby wyświetlić dostępne opcje.
RESTORE PRINTER (Przywróć drukarkę)
Przywraca wszystkie parametry, poza ustawieniami sieciowymi, do domyślnych ustawień fabrycznych. Należy zachować ostrożność podczas ładowania wartości domyślnych, gdyż oznacza to ponowne wprowadzenie ustawień zmienianych ręcznie.
RESTORE NETWORK (Przywróć sieć)
Ponowna inicjalizacja przewodowego lub bezprzewodowego serwera druku drukarki. W przypadku bezprzewodowego serwera druku drukarka również ponownie połączy się z siecią bezprzewodową.
RESTORE LAST SAVED (Przywróć ostatnio zapisane)
Ładuje ostatnie, zapisane na stałe ustawienia.
Dodatkowe sposoby przywracania tych wartości można znaleźć w części System > Settings (Ustawienia) > Restore Defaults (Przywróć domyślne).