Problemy z łącznością
Problemy z łącznością
View content for :
Product:

Problemy z łącznością

Problem
Możliwa przyczyna
Zalecane rozwiązanie
Nie rozpoznano formatów etykiet
Format etykiety został wysłany do drukarki, ale nie został rozpoznany. Kontrolka DATA (Dane) nie miga.
Parametry łączności są nieprawidłowe.
Sprawdź ustawienia komunikacji sterownika drukarki lub oprogramowania (jeśli dotyczy) dla danego połączenia. Można ponownie zainstalować sterownik drukarki, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części Podłączanie drukarki do urządzenia.
Format etykiety został wysłany do drukarki, ale nie został rozpoznany. Kontrolka DATA (Dane) miga, ale drukowanie nie jest wykonywane.
Znaki prefiksu i separatora ustawione w drukarce nie są zgodne z znakami w formacie etykiety.
Sprawdź znaki prefiksu i separatora za pomocą następujących poleceń SGD. W razie potrzeby zmień wartości.
  • ! U1 getvar "zpl.format_prefix"
  • ! U1 getvar "zpl.delimiter"
Do drukarki wysyłane są nieprawidłowe dane.
Sprawdź ustawienia łączności w komputerze. Upewnij się, że są one zgodne z ustawieniami drukarki.
Jeśli problem nie ustąpi, sprawdź format etykiety.
W drukarce jest aktywna emulacja.
Sprawdź, czy format etykiety jest zgodny z ustawieniami drukarki.
Etykiety przestają się prawidłowo drukować
Format etykiety został wysłany do drukarki. Drukarka drukuje kilka etykiet, a następnie pomija, źle umiejscawia lub zniekształca obraz na etykiecie.
Ustawienia łączności szeregowej są nieprawidłowe.
Upewnij się, że ustawienia kontroli przepływu są zgodne.
Sprawdź długość kabla łączności. Aby uzyskać informacje na temat wymagań, patrz Dane techniczne interfejsu komunikacyjnego.
Sprawdź ustawienia łączności sterownika drukarki lub oprogramowania (jeśli dotyczy).