Problemy z RFID
Problemy z RFID

Problemy z RFID

Problem
Możliwa przyczyna
Zalecane rozwiązanie
Drukarka zatrzymuje się na wkładce RFID
Drukarka zatrzymuje się na wkładce RFID.
Drukarka kalibruje długość etykiety tylko do wkładki RFID zamiast do odstępu między etykietami.
 1. Dotknij kolejno
  Menu
  System
  Settings
  (Menu > System > Ustawienia), a następnie wybierz opcję FEED (Podawanie) dla czynności uruchamiania i zamykania głowicy.
 2. Wykonaj ręczną kalibrację drukarki. Patrz Wykonywanie ręcznej kalibracji czujnika.
Unieważnione etykiety
Drukarka powoduje unieważnienie każdej etykiety.
Drukarka nie jest skalibrowana pod kątem używanego nośnika.
Wykonaj ręczną kalibrację drukarki. Patrz Wykonywanie ręcznej kalibracji czujnika.
Używasz etykiety RFID z typem przywieszki, który nie jest obsługiwany przez drukarkę.
Drukarki te obsługują tylko etykiety RFID Gen 2. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem programowania RFID 3 lub skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów RFID firmy Zebra.
Drukarka nie może nawiązać łączności z czytnikiem RFID.
 1. Wyłącz (
  O
  ) drukarkę.
 2. Odczekaj 10 s.
 3. Włącz (
  I
  ) drukarkę.
 4. Jeśli problem będzie się powtarzał, może to oznaczać, że czytnik RFID jest uszkodzony lub utracono połączenie między czytnikiem RFID a drukarką. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z działem pomocy technicznej lub autoryzowanym pracownikiem serwisu RFID firmy Zebra.
Zakłócenia o częstotliwości radiowej (RF) pochodzące z innego źródła RF.
W razie potrzeby wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
 • Odsuń drukarkę od stacjonarnych czytników RFID lub innych źródeł fal radiowych.
 • Upewnij się, że podczas programowania RFID drzwi dostępu do nośnika są przez cały czas zamknięte.
Ustawienia w oprogramowaniu do projektowania etykiet są nieprawidłowe.
Ustawienia oprogramowania zastępują ustawienia drukarki. Upewnij się, że ustawienia oprogramowania i drukarki są zgodne.
Używana pozycja programowania jest nieprawidłowa, szczególnie jeśli używane etykiety są zgodne ze specyfikacjami drukarki.
W razie potrzeby wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
 • Sprawdź pozycję programowania RFID lub ustawienie pozycji programu w oprogramowaniu do projektowania etykiet. Jeśli położenie jest nieprawidłowe, zmień ustawienie.
 • Przywróć domyślną wartość pozycji programowania RFID.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku programowania RFID 3. Szczegółowe informacje na temat umiejscowienia transpondera można znaleźć na stronie zebra.com/transponders.
Wysyłasz nieprawidłowe polecenia RFID ZPL lub SGD.
Sprawdź formaty etykiet. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku programowania RFID 3.
Niska wydajność. Zbyt wiele przywieszek RFID na rolce jest unieważnianych.
Etykiety RFID nie są zgodne ze specyfikacją drukarki, co oznacza, że transponder nie znajduje się w obszarze, który można zaprogramować w spójny sposób.
Upewnij się, że etykiety są zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi umiejscowienia transpondera w drukarce. Informacje o rozmieszczeniu transpondera można znaleźć na stronie zebra.com/transponders.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem programowania RFID 3 lub skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów RFID firmy Zebra.
Nieprawidłowe poziomy mocy odczytu i zapisu.
Zmiana poziomu mocy odczytu i zapisu RFID. Instrukcje można znaleźć w przewodniku programowania RFID 3.
Zakłócenia o częstotliwości radiowej (RF) pochodzące z innego źródła RF.
W razie potrzeby wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
 • Odsuń drukarkę od stacjonarnych czytników RFID.
 • Upewnij się, że podczas programowania RFID drzwi dostępu do nośnika są przez cały czas zamknięte.
Drukarka korzysta z nieaktualnych wersji oprogramowania sprzętowego drukarki i oprogramowania sprzętowego czytnika.
Odwiedź stronę zebra.com/firmware, aby pobrać aktualne oprogramowanie sprzętowe.
Inne problemy związane z RFID
Parametry RFID nie są wyświetlane w trybie konfiguracji, a informacje RFID nie są wyświetlane na etykiecie konfiguracji drukarki.
Drukarka nie unieważnia etykiet RFID, które nie zostały prawidłowo zaprogramowane.
Drukarka została wyłączona (
O
), a następnie ponownie włączona (
I
) zbyt szybko, aby czytnik RFID mógł zostać prawidłowo zainicjowany.
Przed ponownym włączeniem drukarki odczekaj co najmniej 10 s po jej wyłączeniu.
 1. Wyłącz (
  O
  ) drukarkę.
 2. Odczekaj 10 s.
 3. Włącz (
  I
  ) drukarkę.
 4. Sprawdź parametry RFID w trybie konfiguracji lub informacje RFID na nowej etykiecie konfiguracji.
Do drukarki załadowano nieprawidłową wersję oprogramowania sprzętowego drukarki.
 1. Sprawdź, czy w drukarce została załadowana prawidłowa wersja oprogramowania sprzętowego. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku programowania RFID 3.
 2. W razie potrzeby pobierz właściwe oprogramowanie sprzętowe drukarki.
 3. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
Drukarka nie może nawiązać łączności z podsystemem RFID.
 1. Wyłącz (
  O
  ) drukarkę.
 2. Odczekaj 10 s.
 3. Włącz (
  I
  ) drukarkę.
 4. Jeśli problem będzie się powtarzał, może to oznaczać, że czytnik RFID jest uszkodzony lub utracono połączenie między czytnikiem RFID a drukarką. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z działem pomocy technicznej lub autoryzowanym pracownikiem serwisu.
Po próbie pobrania oprogramowania sprzętowego drukarki lub czytnika kontrolka DATA (Dane) będzie migać przez cały czas.
Pobieranie nie powiodło się. Aby uzyskać optymalne rezultaty, przed pobraniem oprogramowania sprzętowego należy wyłączyć i włączyć drukarkę.
 1. Wyłącz (
  O
  ) drukarkę.
 2. Odczekaj 10 s.
 3. Włącz (
  I
  ) drukarkę.
 4. Spróbuj ponownie pobrać oprogramowanie sprzętowe.
 5. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.