Używanie trybu diagnostyki problemów łączności
Używanie trybu diagnostyki problemów łączności

Używanie trybu diagnostyki problemów łączności

Test diagnostyczny problemów łączności jest narzędziem umożliwiającym kontrolę połączeń pomiędzy drukarką a komputerem hosta. Gdy drukarka pracuje w trybie diagnostycznym, drukowane są wszystkie dane otrzymywane od komputera hosta jako czysty tekst ASCII z wartościami heksadecymalnymi poniżej. Drukarka wydrukuje wszystkie odebrane znaki, w tym kody sterowania, takie jak CR (powrót karetki). Figure 1 przedstawia typową etykietę testową z tego testu.
Etykieta testowa jest drukowana spodem do góry.
Przykładowa etykieta trybu diagnostyki problemów łączności
 1. Ustaw szerokość etykiety równą lub mniejszą od rzeczywistej szerokości nośnika używanej do testu. Dotknij kolejno
  Menu
  Print
  Print Quality
  Label Width
  (Menu > Drukuj> Jakość druku > Szerokość etykiety), aby uzyskać dostęp do ustawienia szerokości etykiety.
 2. Dotknij kolejno
  Menu
  System
  Program Language
  (Menu > System > Język programu) i ustaw opcję
  Diagnostic Mode
  (Tryb diagnostyczny) na
  ENABLED
  (Włączony).
  Drukarka uruchomi tryb diagnostyczny i wydrukuje wszystkie dane otrzymane z komputera hosta na etykiecie testowej.
 3. Sprawdź etykietę testową pod względem kodów błędu. W przypadku błędów sprawdź poprawność parametrów łączności.
  Oto błędy występujące na etykiecie testowej:
  • FE
   oznacza błąd ramki.
  • OE
   oznacza błąd przepełnienia.
  • PE
   oznacza błąd parzystości.
  • NE
   oznacza szum.
 4. Aby wyjść z wewnętrznego testu i powrócić do normalnego działania, wyłącz i włącz drukarkę lub ustaw opcję Tryb diagnostyczny na
  DISABLED
  (Wyłączony).