Pliki do wykonania ćwiczeń
Pliki do wykonania ćwiczeń
View content for :
Product:

Pliki do wykonania ćwiczeń

Większość plików potrzebnych do wykonania ćwiczeń w tej sekcji jest dostępna pod adresem zebra.com w postaci pliku .ZIP, który znajduje się tutaj. Skopiuj te pliki do komputera przed rozpoczęciem ćwiczeń. Tam, gdzie to możliwe, wyświetlana jest zawartość plików. Zawartość plików zawierających zakodowaną zawartość, której nie można przeglądać ani jako tekst, ani jako obraz, nie jest dołączona.

Plik 1:
ZEBRA.BMP

Plik 2:
SAMPLELABEL.TXT

Ten prosty format etykiety drukuje logo Zebra i linię tekstu po zakończeniu ćwiczenia przetwarzania lustrzanego.
^XA ^FO100,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FO100,475^A0N,50,50^FDMirror from USB Completed^FS ^XZ

Plik 3:
LOGO.ZPL

Plik 4:
USBSTOREDFILE.ZPL

Ten format etykiety drukuje obraz i tekst. Plik ten zostanie zapisany w pamięci USB na poziomie głównym, aby można go było wydrukować.
CT~~CD,~CC^~CT~ ^XA~TA012~JSN^LT0^LH0,0^JMA^PR4,4~SD15^LRN^CI0^XZ ~DG000.GRF,07680,024,,[image data] ^XA ^LS0 ^SL0 ^BY3,3,91^FT35,250^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FT608,325^XG000.GRF,1,1^FS ^FT26,75^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed from a format stored^FS ^FT26,125^A0N,28,28^FH\^FDon a USB Flash Memory drive. ^FS ^BY3,3,90^FT33,425^BCN,,Y,N ^FD>:Zebra Technologies^FS ^PQ1,0,1,Y^XZ ^XA^ID000.GRF^FS^XZ

Plik 5:
VLS_BONKGRF.ZPL

Plik ten jest zawarty w pliku .ZIP znajdującym się tutaj.

Plik 6:
VLS_EIFFEL.ZPL

Plik ten jest zawarty w pliku .ZIP znajdującym się tutaj.

Plik 7:
KEYBOARDINPUT.ZPL

Ten format etykiety, używany do wprowadzania danych za pomocą klawiatury USB, wykonuje następujące czynności:
  • tworzy kod kreskowy z bieżącą datą na podstawie ustawienia zegara czasu rzeczywistego (RTC)
  • drukuje logo Zebra
  • drukuje tekst stały
  • Polecenie
    ^FN
    wyświetli monit o wprowadzenie nazwy i drukarka wydrukuje wprowadzone dane
^XA ^CI28 ^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a keyboard input. ^FS ^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS ^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS ^XZ

Plik 8:
SMARTDEVINPUT.ZPL

Jest to ten sam format etykiety, co poprzednia etykieta, ale drukowany tekst jest inny. Ten format jest używany do ćwiczenia wprowadzania danych w urządzeniu przenośnym.
^XA ^CI28 ^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a smart device input. ^FS ^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS ^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS ^XZ

Plik 9: Plik oprogramowania sprzętowego

Możesz pobrać plik oprogramowania sprzętowego drukarki i skopiować go do komputera w celu użycia podczas ćwiczeń. Możesz pominąć tę czynność, jeśli chcesz.
Najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego można pobrać ze strony zebra.com/firmware.