Drukowanie za pośrednictwem funkcji dotykowej/NFC
Drukowanie za pośrednictwem funkcji dotykowej/NFC
View content for :
Product:

Drukowanie za pośrednictwem funkcji dotykowej/NFC

Funkcja Zebra Print Touch umożliwia przyłożenie urządzenia z systemem Android™ i technologią NFC (takiego jak smartfon lub tablet) do logo NFC drukarki w celu sparowania urządzenia z drukarką. Ta możliwość pozwala na użycie urządzenia do podania informacji, o które użytkownik jest proszony, a następnie wydrukowanie etykiety z wykorzystaniem tych informacji.
Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać komunikacji NFC z drukarką, dopóki nie zostaną zmienione ich ustawienia. W razie problemów skontaktuj się z dostawcą usług lub producentem urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.
Umiejscowienie logo NFC