Ćwiczenie 5: Wprowadź dane dla zapisanego pliku za pomocą urządzenia i wydrukuj etykietę
Ćwiczenie 5: Wprowadź dane dla zapisanego pliku za pomocą urządzenia i wydrukuj etykietę
View content for :
Product:

Ćwiczenie 5: Wprowadź dane dla zapisanego pliku za pomocą urządzenia i wydrukuj etykietę

Etapy tego ćwiczenia mogą się nieco różnić w zależności od:
 • urządzenia (telefon lub tablet),
 • Twojego dostawcy usług,
 • czy w urządzeniu jest już zainstalowana bezpłatna aplikacja Zebra Utilities.
Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania drukarki do korzystania z interfejsu Bluetooth zawiera przewodnik użytkownika Zebra Bluetooth. Kopia tego podręcznika jest dostępna na stronie zebra.com/manuals.
 1. Skopiuj plik
  SMARTDEVINPUT.ZPL
  do urządzenia.
 2. Jeśli w urządzeniu nie zainstalowano aplikacji Zebra Utilities, przejdź do sklepu z aplikacjami dla urządzenia, wyszukaj aplikację Zebra Setup Utilities i zainstaluj ją.
 3. Jeśli telefon obsługuje funkcję NFC, sparuj urządzenie z drukarką, trzymając je obok ikony NFC na drukarce. W przeciwnym razie przeprowadź parowanie przy użyciu ustawień Bluetooth w urządzeniu.
  1. W razie potrzeby uzyskaj dostęp do informacji Bluetooth dotyczących drukarki za pomocą urządzenia. Instrukcje można znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez producenta urządzenia.
  2. W razie potrzeby wybierz numer seryjny drukarki Zebra, aby sparować ją z urządzeniem.
  3. Po wykryciu urządzenia przez drukarkę może zostać wyświetlony monit o zaakceptowanie lub odrzucenie parowania. W razie potrzeby dotknij przycisku
   ACCEPT
   (Akceptuj). Niektóre urządzenia zostaną sparowane z drukarką bez tego monitu.
   Drukarka i urządzenie są sparowane.
 4. Uruchom w urządzeniu aplikację Zebra Utilities.
  Zostanie wyświetlone menu główne Zebra Utilities.
 5. Dotknij opcji
  Available Files
  (Dostępne pliki).
  Urządzenie pobierze dane z drukarki i wyświetli je.
  Proces pobierania może potrwać minutę lub dłużej.
 6. Przewiń listę formatów i wybierz plik
  SMARTDEVINPUT.ZPL
  .
  W oparciu o pole
  ^FN
  w formacie etykiety urządzenie wyświetli monit o podanie imienia i nazwiska.
 7. Po wyświetleniu monitu wprowadź swoje imię i nazwisko.
 8. W razie potrzeby zmień liczbę etykiet do wydrukowania.
 9. Dotknij opcji
  Send to Printer
  (Wyślij do drukarki), aby wydrukować etykietę.