Host USB
Host USB
View content for :
Product:

Host USB

Drukarka może być wyposażona w jeden lub dwa porty hosta USB na panelu przednim. Port hosta USB umożliwia podłączenie do drukarki urządzeń USB, takich jak klawiatura, skaner lub pamięć USB. Ćwiczenia w tej sekcji zawierają wskazówki na temat przetwarzania lustrzanego USB, przesyłania plików do i z drukarki oraz sposobu dostarczania informacji, dla których użytkownik jest monitowany, a następnie drukowania etykiety z wykorzystaniem tych informacji.
W przypadku korzystania z portu hosta USB nazwy plików powinny zawierać od 1 do 16 znaków alfanumerycznych (A, A, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). W nazwach plików nie należy używać znaków azjatyckich, cyrylicy ani znaków akcentowanych.
Niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo, jeśli w nazwie pliku znajdują się znaki podkreślenia. Zamiast tego należy użyć kropki.