Ćwiczenie 1: Skopiuj pliki na dysk USB i wykonaj przetwarzanie lustrzane USB
Ćwiczenie 1: Skopiuj pliki na dysk USB i wykonaj przetwarzanie lustrzane USB
View content for :
Product:

Ćwiczenie 1: Skopiuj pliki na dysk USB i wykonaj przetwarzanie lustrzane USB

 1. Na dysku USB utwórz następujące elementy:
  • folder o nazwie
   Zebra
  • w tym folderze utwórz trzy podfoldery:
   • appl
   • commands
   • files
 2. W folderze
  /appl
  umieść kopię najnowszego oprogramowania sprzętowego drukarki.
 3. W folderze
  /files
  umieść następujący plik:
 4. W folderze
  /commands
  umieść następujące pliki:
 5. Włóż pamięć USB do portu hosta USB z przodu drukarki.
 6. Obserwuj panel sterowania i czekaj.
  Powinny wystąpić następujące sytuacje:
  • Jeśli oprogramowanie sprzętowe na dysku USB różni się od oprogramowania drukarki, zostanie ono pobrane do drukarki. Następnie drukarka uruchomi się ponownie i wydrukuje etykietę konfiguracji. (Jeśli na dysku USB nie ma oprogramowania sprzętowego lub jeśli wersja oprogramowania sprzętowego jest taka sama, drukarka pominie tę czynność).
  • Drukarka pobiera pliki z folderu
   /files
   i na krótko wyświetla nazwy pobieranych plików na wyświetlaczu.
  • Drukarka wykonuje wszystkie pliki w folderze
   /commands
   .
  • Drukarka uruchomi się ponownie, a następnie zostanie wyświetlony następujący komunikat:
   MIRROR PROCESSING FINISHED (Zakończono przetwarzanie lustrzane)
 7. Wyjmij dysk USB z drukarki.
  Informacje dla użytkowników zaawansowanych
  Więcej informacji na temat tych poleceń można znaleźć w przewodniku programowania Zebra.
  Aby włączyć/wyłączyć przetwarzanie lustrzane, użyj polecenia:
  ! U1 setvar
  "usb.mirror.enable" "value"
  Wartości:
  "on"
  (wł.) lub
  "off”
  (wył.)
  Aby włączyć/wyłączyć automatyczne przetwarzanie lustrzane, które ma miejsce po włożeniu dysku USB do portu hosta USB, użyj polecenia:
  ! U1 setvar "usb.mirror.auto" "value"
  Wartości:
  "on"
  (wł.) lub
  "off”
  (wył.)
  Aby określić liczbę powtórzeń operacji przetwarzania lustrzanego w przypadku niepowodzenia, użyj polecenia:
  ! U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "value"
  Wartości: Od
  0
  do
  65535
  Aby zmienić ścieżkę do lokalizacji na urządzeniu USB, z którego pobierane są pliki kopii lustrzanych, użyj polecenia:
  ! U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_path"
  Domyślne ustawienie:
  "zebra/appl"
  Aby zmienić ścieżkę do lokalizacji w drukarce, z której pobierane są pliki lustrzane, użyj polecenia:
  ! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value"
  Domyślne ustawienie:
  "zebra"
  Aby włączyć/wyłączyć możliwość korzystania z portu USB, użyj polecenia:
  ! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value"
  Wartości:
  "on"
  (wł.) lub
  "off”
  (wył.)