Ćwiczenie 2: Drukowanie formatu etykiety z pamięci przenośnej USB
Ćwiczenie 2: Drukowanie formatu etykiety z pamięci przenośnej USB
View content for :
Product:

Ćwiczenie 2: Drukowanie formatu etykiety z pamięci przenośnej USB

Opcja Print USB File (Drukuj plik USB) umożliwia drukowanie plików z urządzenia pamięci masowej USB, takiego jak pamięć przenośna USB. Z urządzenia pamięci masowej USB można drukować tylko pliki drukowalne (
.ZPL
i
.XML
), które muszą znajdować się na poziomie głównym, a nie w katalogu.
 1. Skopiuj następujące pliki do pamięci USB:
 2. Włóż pamięć USB do portu hosta USB z przodu drukarki.
 3. Dotknij kolejno
  Menu
  Storage
  USB
  Print: From USB
  (Menu > Pamięć > USB > Drukuj: > Z pamięci USB).
  Drukarka załaduje wszystkie pliki wykonywalne i przetworzy je. Zostaną wyświetlone dostępne pliki. Opcja
  SELECT ALL
  (Wybierz wszystkie) pozwala wydrukować wszystkie pliki z pamięci USB.
 4. Wybierz
  USBSTOREDFILL.zpl
  .
 5. Dotknij pola wyboru, aby skopiować pliki.
  Etykieta zostanie wydrukowana.