Ćwiczenie 3: Kopiowanie plików do/z pamięci USB
Ćwiczenie 3: Kopiowanie plików do/z pamięci USB
View content for :
Product:

Ćwiczenie 3: Kopiowanie plików do/z pamięci USB

Opcja Copy USB File (Drukuj plik USB) umożliwia kopiowanie plików z urządzenia pamięci masowej USB na dysk E: drukarki.
 1. Skopiuj następujące pliki do katalogu głównego pamięci USB.
  Nie należy umieszczać tych plików w podfolderze.
 2. Włóż pamięć USB do portu hosta USB z przodu drukarki.
 3. Dotknij kolejno
  Menu
  Storage
  USB
  Copy: Files to Printer
  (Menu > Pamięć > USB > Kopiuj: > Pliki do drukarki).
  Drukarka załaduje wszystkie pliki wykonywalne i przetworzy je. Zostaną wyświetlone dostępne pliki. (W razie potrzeby można użyć
  Select All
  (Wybierz wszystkie), aby skopiować wszystkie dostępne pliki z pamięci USB).
 4. Wybierz pliki
  STOREFMT.ZPL
  i
  STOREFMTM1.ZPL
  .
 5. Dotknij pola wyboru, aby skopiować pliki.
  Drukarka zapisze pliki na dysku
  E:
  .
 6. Odłącz pamięć USB od portu hosta USB.
Możesz teraz skopiować te pliki z drukarki na dysk USB, dotykając
Menu
Storage
USB
Copy: Files to USB
(Menu > Pamięć > USB> Kopiuj: > Pliki do pamięci USB).
Opcja
SELECT ALL
(Wybierz wszystkie) umożliwia zapisanie wszystkich dostępnych plików z drukarki na dysku USB. Każdy skopiowany plik
.ZPL
zostanie przetworzony w taki sposób, że jego zawartość będzie odpowiednia do wysłania do drukarki w celu normalnego wykonania.