Ćwiczenie 4: Wprowadź dane dla zapisanego pliku za pomocą klawiatury USB i wydrukuj etykietę
Ćwiczenie 4: Wprowadź dane dla zapisanego pliku za pomocą klawiatury USB i wydrukuj etykietę
View content for :
Product:

Ćwiczenie 4: Wprowadź dane dla zapisanego pliku za pomocą klawiatury USB i wydrukuj etykietę

Funkcja Print Station umożliwia użycie urządzenia USB HID (Human Interface Device), takiego jak klawiatura lub czytnik kodów kreskowych, do wprowadzenia danych pola
^FN
do pliku szablonu
*.ZPL
.
 1. Po wykonaniu Ćwiczenie 3: Kopiowanie plików do/z pamięci USB podłącz klawiaturę USB do portu hosta USB.
 2. Dotknij kolejno opcji
  Menu
  Print (Drukowanie)
  Station (Stacja)
  .
  Drukarka załaduje wszystkie pliki wykonywalne i przetworzy je. Zostaną wyświetlone dostępne pliki.
 3. Wybierz plik
  KEYBOARDINPUT.ZPL
  .
  Drukarka uzyskuje dostęp do pliku i wyświetla monit o podanie informacji w polach
  ^FN
  w pliku. W takim przypadku zostanie wyświetlony monit o podanie imienia i nazwiska.
 4. Wpisz swoje imię i nazwisko na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk
  <ENTER>
  .
  Drukarka wyświetli monit o podanie liczby etykiet do wydrukowania.
 5. Określ żądaną liczbę etykiet, a następnie ponownie naciśnij przycisk
  <ENTER>
  .
  Zostanie wydrukowana określona liczba etykiet z Twoim imieniem i nazwiskiem w odpowiednich polach.