Elementy drukarki
Elementy drukarki
View content for :
Product:

Elementy drukarki

Elementy wewnątrz drukarki są oznaczone kolorami.
Punkty w drukarce wymagające obsługi mają kolor złoty wewnątrz drukarki i są oznaczone na złoto na ilustracjach w niniejszej instrukcji.
Wewnątrz przedziału nośnika drukarki znajdują się różne elementy. Dana drukarka może różnić się nieco wyglądem, w zależności od zainstalowanych opcji oraz modelu. Oznakowane elementy zostały opisane w procedurach opisanych w niniejszej instrukcji.
Elementy drukarki
1
Panel sterowania
2
Drzwi dostępu do nośnika
3
Wrzeciono odbierające taśmy*
4
Wrzeciono podające taśmy*
5
Wieszak podajnika nośników
6
Prowadnica podawania nośnika
7
Zespół wałka prowadzącego
8
Zespół głowicy drukującej
9
Dźwignia otwierania głowicy
10
Wałek dociskowy
* Ten element występuje tylko w drukarkach z zainstalowaną opcją druku termotransferowego.
Dwa przełączniki na pasku przełączania zawierają pokrętła służące do regulacji docisku głowicy drukującej. Informacje dodatkowe: patrz Regulacja docisku głowicy drukującej.
Pokrętła regulacji docisku głowicy drukującej
1
Pasek przełączania
2
Pokrętło regulacji docisku głowicy drukującej
3
Przełącznik