Port hosta USB
Port hosta USB
View content for :
Product:

Port hosta USB

Ograniczenia i wymagania
Do portu hosta USB można podłączyć tylko jedno urządzenie. Nie można użyć drugiego urządzenia, podłączając je do portu USB innego urządzenia. Nie można również użyć adaptera do rozdzielenia portu hosta USB drukarki w celu podłączenia więcej niż jednego urządzenia na raz.
Połączenia i konfiguracja
Nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja.