Czyszczenie zespołu odklejania
Czyszczenie zespołu odklejania
View content for :
Product:

Czyszczenie zespołu odklejania

Zespół odklejania
, który jest częścią opcji odklejania i odbioru podkładu,
składa się z kilku rolek dociskanych sprężyną, aby zapewnić odpowiedni docisk rolek. Wyczyść rolkę dociskową i listwę odrywania/odklejania, jeśli warstwa kleju zaczyna wpływać na wydajność odklejania.
Do zamykania zespołu odklejania nie należy używać lewej ręki. Górna krawędź rolki/zespołu odklejania może przytrzasnąć palce.
Jeśli warstwa kleju wpływa na skuteczność odklejania, wykonaj poniższe czynności.
 1. Otwórz pokrywę nośnika.
  Otwórz pokrywę nośnika z opcją odrywania
 2. Głowica drukująca może być gorąca i spowodować poważne oparzenia. Odczekaj, aż głowica drukująca ostygnie.
 3. Wciśnij do dołu dźwignię zwalniania mechanizmu odklejania, aby otworzyć zespół odklejania.
 4. Wyjmij cały podkład nośnika, aby odsłonić rolkę dociskową.
 5. Obracając ręcznie rolkę dociskową, dokładnie ją wyczyść wacikiem z zestawu do napraw okresowych (numer części 47362). Zamiast zestawu można użyć czystego wacika zwilżonego alkoholem izopropylowym 99,7%. Odczekaj, aż rozpuszczalnik odparuje.
 6. Za pomocą wacika usuń nadmiar kleju z listwy odrywania/odklejania. Odczekaj, aż rozpuszczalnik odparuje.
  Podczas czyszczenia listwy odrywania/odklejania należy stosować minimalną siłę. Nadmierna siła może spowodować wygięcie się listwy odrywania/odklejania, co może mieć negatywny wpływ na wydajność odklejania.
 7. Załaduj ponownie podkład nośnika przez mechanizm odklejania. Aby uzyskać instrukcje, patrz .
 8. Zamknij zespół odklejania za pomocą dźwigni zwalniającej mechanizmu odklejania.
  Użyj dźwigni zwalniającej mechanizmu odklejania i prawej ręki, aby zamknąć zespół odklejania. Podczas zamykania nie należy używać lewej ręki. Górna krawędź rolki/zespołu odklejania może przytrzasnąć palce.
 9. Zamknij pokrywę nośnika.
  Zamknij pokrywę nośnika z opcją odrywania
 10. Naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aby opuścić tryb pauzy i włączyć drukowanie.
  W zależności od ustawień drukarka może przeprowadzić kalibrację etykiety lub podać etykietę.