t-zt2x0-final-steps-for-cutter-mode
Ostatnie kroki dla trybu obcinaka

Ostatnie kroki dla trybu obcinaka

Ostrze tnące jest ostre. Nie wolno dotykać ani pocierać ostrza palcami.
 1. Przełóż nośnik przez obcinak.
 2. Wsuń zewnętrzną prowadnicę nośnika do momentu, aż dotknie samej krawędzi nośnika.
 3. Obróć dźwignię otwierania głowicy drukującej w dół, aż zablokuje głowicę drukującą w miejscu.
 4. Ustaw drukarkę w tryb obcinaka (aby uzyskać więcej informacji, patrz Tryb drukowania).
 5. Zamknij drzwi dostępu do nośnika.
 6. Naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aby opuścić tryb pauzy i włączyć drukowanie.
  W zależności od ustawień drukarka może przeprowadzić kalibrację etykiety lub podać etykietę.
 7. Aby uzyskać optymalne rezultaty, skalibruj drukarkę.
 8. Wykonaj Test wewnętrzny ANULOWANIA, aby sprawdzić, czy drukarka może wydrukować etykietę konfiguracji.
  Ładowanie nośnika w trybie obcinaka jest zakończone.