t-zt2x0-final-steps-for-tear-off-mode
Ostatnie kroki dla trybu odrywania

Ostatnie kroki dla trybu odrywania

 1. Wsuń zewnętrzną prowadnicę nośnika do momentu, aż dotknie samej krawędzi nośnika.
 2. Obróć dźwignię otwierania głowicy drukującej w dół, aż zablokuje głowicę drukującą w miejscu.
 3. Ustaw drukarkę w tryb odrywania (aby uzyskać więcej informacji, patrz Tryb drukowania).
 4. Zamknij drzwi dostępu do nośnika.
 5. Naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aby opuścić tryb pauzy i włączyć drukowanie.
  W zależności od ustawień drukarka może przeprowadzić kalibrację etykiety lub podać etykietę.
 6. Aby uzyskać optymalne rezultaty, skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
 7. Sprawdź, czy drukarka może wydrukować etykietę konfiguracji, przytrzymując przez 2 s przyciski
  FEED
  (Podawanie) i
  CANCEL
  (Anuluj).
  Ładowanie nośnika w trybie odrywania jest zakończone.