t-zt4x1-cleaning-the-printhead-and-platen-roller
Czyszczenie głowicy drukującej i wałka dociskowego

Czyszczenie głowicy drukującej i wałka dociskowego

Zmienna jakość druku, jak np. puste miejsca w kodzie kreskowym lub grafice, może oznaczać zabrudzenie głowicy drukującej. Zalecany harmonogram czyszczenia można znaleźć w części Harmonogram i procedury czyszczenia.
Pomimo, że podczas pracy w pobliżu otwartej głowicy drukującej nie ma potrzeby wyłączania zasilania drukarki, firma Zebra zaleca takie rozwiązanie ze względów bezpieczeństwa.
Jeśli wyłączysz zasilanie, utracisz wszystkie ustawienia tymczasowe, takie jak formaty etykiet, i musisz je ponownie załadować przed wznowieniem drukowania.
Przed dotknięciem zespołu głowicy drukującej należy rozładować nagromadzone ładunki elektrostatyczne, dotykając metalowej ramy drukarki lub używając antystatycznej opaski na nadgarstek i maty.
 1. Otwórz drzwi dostępu do nośnika.
  GORĄCA POWIERZCHNIA:
  Głowica drukująca może być gorąca i spowodować poważne oparzenia. Odczekaj, aż głowica drukująca ostygnie.
 2. Otwórz zespół głowicy drukującej, obracając dźwignię otwierania głowicy w górę.
 3. Wyjmij taśmę (jeśli jest używana) i nośnik.
 4. Za pomocą wacika wchodzącego w skład Zestawu do konserwacji profilaktycznej wyczyść całą długość brązowego paska na zestawie głowicy drukującej. Zamiast zestawu do konserwacji profilaktycznej można użyć czystego wacika zwilżonego alkoholem izopropylowym 99,7%. Odczekaj, aż rozpuszczalnik odparuje.
 5. Ręcznie obracając wałek dociskowy, wyczyść go dokładnie za pomocą wacika. Odczekaj, aż rozpuszczalnik odparuje.
 6. Załaduj ponownie taśmę (jeśli jest używana) i nośnik. Aby uzyskać instrukcje, patrz Ładowanie taśmy lub Ładowanie nośnika.
 7. Obróć dźwignię otwierania głowicy drukującej w dół, aż zablokuje głowicę drukującą w miejscu.
 8. Zamknij drzwi dostępu do nośnika.
  Drukarka jest gotowa do pracy.
 9. Naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aby opuścić tryb pauzy i włączyć drukowanie.
  W zależności od ustawień drukarka może przeprowadzić kalibrację etykiety lub podać etykietę.
Jeśli wykonanie tej procedury nie poprawi jakości druku, spróbuj wyczyścić głowicę drukującą za pomocą folii do czyszczenia głowic drukujących typu Save-A-Printhead. Ten specjalny materiał usuwa z głowicy nagromadzone zanieczyszczenia, nie powodując uszkodzenia głowicy.
Dodatkowe informacje można uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy Zebra.