t-zt4x1-loading-the-ribbon
Ładowanie taśmy

Ładowanie taśmy

Nie ma potrzeby wyłączania zasilania drukarki podczas pracy w pobliżu otwartej głowicy drukującej, ale firma Zebra zaleca, aby to zrobić ze względów bezpieczeństwa. Jeśli wyłączysz zasilanie, utracisz wszystkie ustawienia tymczasowe, takie jak formaty etykiet, i będzie trzeba je ponownie załadować przed wznowieniem drukowania.
Aby chronić głowicę drukującą przed zużyciem, należy zawsze używać taśmy szerszej od nośnika. Taśma musi być powlekana po stronie zewnętrznej, aby można ją było używać w standardowej drukarce. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Jakiego rodzaju taśmy używać?.
 1. Otwórz drzwi dostępu do nośnika.
  GORĄCA POWIERZCHNIA:
  Głowica drukująca może być gorąca i spowodować poważne oparzenia. Odczekaj, aż głowica drukująca ostygnie.
 2. Otwórz zespół głowicy drukującej, obracając dźwignię otwierania głowicy w górę.
 3. Umieść rolkę taśmy na wrzecionie podającym taśmy tak, aby luźny koniec taśmy odwijał się tak, jak pokazano na ilustracji. Popchnij rolkę maksymalnie do tyłu.
 4. Umieść taśmę pod mechanizmem głowicy drukującej i wokół jej lewej strony, jak pokazano na rysunku.
 5. Odsuń taśmę maksymalnie do tyłu pod zespołem głowicy drukującej i owiń ją wokół wrzeciona odbierającego taśmy. Obróć wrzeciono kilka razy w kierunku pokazanym na ilustracji, aby naciągnąć i wyrównać taśmę.
 6. Czy nośnik został już załadowany do drukarki?
  Jeśli...
  Wówczas...
  Nie
  Załaduj nośnik do drukarki. (patrz Ładowanie nośnika).
  Tak
  1. Obróć dźwignię otwierania głowicy drukującej w dół, aż zablokuje głowicę drukującą w miejscu.
  2. Zamknij drzwi dostępu do nośnika.
  3. Naciśnij przycisk
   PAUSE
   (Pauza), aby opuścić tryb pauzy i włączyć drukowanie.