Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia

Funkcje urządzenia

Widok z przodu
Widok urządzenia z przodu
Numer
Pozycja
Opis
1
Przedni przycisk skanowania
Rozpoczyna rejestrowanie danych kodu kreskowego, gdy aktywna jest aplikacja umożliwiająca skanowanie.
2
Ekran dotykowy
Wyświetla wszystkie informacje niezbędne do obsługi urządzenia.
3
Czujnik oświetlenia
Określa intensywność światła otoczenia w celu regulowania podświetlenia wyświetlacza.
4
Przedni aparat
Do użycia podczas wideokonferencji.
5
Przycisk zasilania
Włącza i wyłącza wyświetlacz. Naciśnij i zwolnij, aby włączyć urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj, aby zresetować urządzenie lub wyłączyć zasilanie.
6
Dioda LED przechwytywania danych
Zaczyna świecić podczas przechwytywania danych.
7
Dioda LED ładowania
Wskazuje stan zasilania i stan naładowania akumulatora podczas ładowania oraz powiadomienia generowane przez aplikację.
8
Okno skanowania
Umożliwia rejestrowanie za pomocą rejestratora obrazów.
9
Port USB-C
Zapewnia komunikację między hostem a klientem przez port USB.
10
Prawy głośnik
Emituje dźwięk.
11
Gniazdo połączeniowe
Zapewnia komunikację urządzenia ze stacją dokującą.
12
Wskaźnik wyrównania bazy
Ułatwia ustawienie tabletu względem bazy.
13
Lewy głośnik
Emituje dźwięk.
14
Pokrywa portu USB
Służy do uszczelniania portu USB. Jest dostępna tylko w urządzeniach medycznych.
Widok z tyłu
Widok urządzenia z tyłu
Numer
Pozycja
Opis
1
Gniazdo blokady bazy
Służy do mocowania tabletu w bazie.
2
Pokrywa akumulatora
Zapewnia dostęp do akumulatora.
3
Pozycja anteny NFC
Służy do odczytywania kart NFC.
4
Tylny mikrofon
Służy do nagrywania dźwięku.
5
Tylny aparat
Aparat z automatyczną regulacją ostrości, który wykonuje zdjęcia.
6
Lampa błyskowa tylnego aparatu
Zapewnia oświetlenie dla aparatu.
7
Wycięcie pokrywy komory akumulatora
Podnieś część pokrywy akumulatora z nacięciem, aby zdjąć pokrywę akumulatora z tabletu.
8
Górny przycisk skanowania
Rozpoczyna rejestrowanie danych kodu kreskowego, gdy aktywna jest aplikacja umożliwiająca skanowanie (programowalna).
9
Górny mikrofon
Służy do komunikacji głosowej i nagrywania dźwięku.
10
Przycisk programowalny
Ten przycisk można skonfigurować pod kątem użytku z innymi aplikacjami.
11
Przycisk PTT
Zwykle używany do komunikacji Push-to-Talk. Jeśli istnieją ograniczenia prawne, przycisk można skonfigurować do użytku z innymi aplikacjami.
12
Przycisk zwiększania głośności
Umożliwia zwiększenie głośności dźwięku.
13
Przycisk zmniejszania głośności
Umożliwia zmniejszenie głośności dźwięku.