Skanowanie za pomocą wewnętrznego skanera
Skanowanie za pomocą wewnętrznego skanera

Skanowanie za pomocą wewnętrznego skanera

Skaner wewnętrzny służy do odczytu danych z kodów kreskowych.
Do odczytu kodu kreskowego jest wymagana aplikacja z obsługą skanowania. Urządzenie zawiera aplikację DataWedge umożliwiającą włączenie skanera, zdekodowanie danych kodu kreskowego i wyświetlenie jego zawartości.
 1. Upewnij się, że aplikacja jest otwarta w urządzeniu, a pole tekstowe jest na pierwszym planie (kursor tekstu w polu tekstowym).
 2. Skieruj okno wyjściowe na kod kreskowy.
  skanowanie za pomocą zintegrowanego skanera
 3. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków skanowania.
  Włączy się punkt celowania z podświetleniem, aby ułatwić celowanie.
  Gdy urządzenie pracuje w trybie listy wyboru, urządzenie nie zacznie odczytywać kodu kreskowego, dopóki środek punktu celowania nie pokryje się z kodem kreskowym.
 4. Upewnij się, że kod kreskowy znajduje się wewnątrz obszaru utworzonego przez wzorzec celowania. Punk celowania jest używany w celu zwiększenia widoczności w warunkach jasnego oświetlenia.
  Dioda LED przechwytywania danych domyślnie zaświeci się na zielono i zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, co będzie oznaczać pomyślne zdekodowanie kodu kresowego.