Konfigurowanie urządzenia
Konfigurowanie urządzenia

Konfigurowanie urządzenia

Przed pierwszym użyciem należy skonfigurować urządzenie.
  1. Zainstaluj kartę nano-SIM. (Tylko model ET45)
  2. Naładuj urządzenie.
  3. Włącz urządzenie.