Ładowanie urządzenia
Ładowanie urządzenia

Ładowanie urządzenia

Przed pierwszym użyciem tabletu należy podłączyć go do zewnętrznego źródła zasilania. Tablet powinien być podłączony do zewnętrznego źródła zasilania do momentu pełnego naładowania. Gdy tablet jest w pełni naładowany, dioda LED ładowania świeci na zielono. Podczas ładowania można korzystać z tabletu.