Wskaźniki ładowania
Wskaźniki ładowania

Wskaźniki ładowania

Przed rozpoczęciem korzystania z tabletu należy naładować akumulator tabletu.
Akumulator tabletu o przekątnej 8 cali ładuje się od całkowicie rozładowanego do 80% w ciągu około 3 godzin.
Akumulator tabletu o przekątnej 10 cali ładuje się z całkowicie rozładowanego do 80% w ciągu około 4 godzin.
Wskaźnik ładowania świeci tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.
Wskaźniki ładowania
Dioda LED
Wskazanie
Nie świeci
Urządzenie nie jest umieszczone w stacji dokującej, nie jest w niej prawidłowo osadzone albo brak zasilania stacji dokującej.
Pomarańczowe światło migające z małą częstotliwością
(1 mignięcie co 4 s)
Trwa ładowanie urządzenia.
Czerwone światło migające z małą częstotliwością
(1 mignięcie co 4 s)
Urządzenie ładuje się, ale okres użytkowania akumulatora kończy się.
Pomarańczowe światło migające z dużą częstotliwością
(2 mignięcia na sekundę)
Wystąpił błąd ładowania. Możliwe błędy ładowania:
  • Temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
  • Ładowanie nie zostało ukończone przez zbyt długi czas (zazwyczaj osiem godzin).
Czerwone światło migające z dużą częstotliwością
(2 mignięcia na sekundę)
Wystąpił błąd ładowania i okres użytkowania akumulatora kończy się. Możliwe błędy ładowania:
  • Temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
  • Ładowanie nie zostało ukończone przez zbyt długi czas (zazwyczaj osiem godzin).
Świeci, kolor zielony
Ładowanie zostało ukończone.
Świeci, kolor czerwony
Ładowanie zostało zakończone, ale okres użytkowania akumulatora kończy się.