Włączanie urządzenia
Włączanie urządzenia

Włączanie urządzenia

Naciśnij przycisk zasilania i i przytrzymaj go, aż zostanie wyświetlone menu.