Rozpakowywanie urządzenia
Rozpakowywanie urządzenia

Rozpakowywanie urządzenia

  1. Starannie zdejmij wszystkie materiały ochronne z urządzenia i zachowaj opakowanie transportowe na potrzeby przechowywania i wysyłki.
  2. W pudełku powinny znajdować się następujące elementy:
    • Tablet
    • Przewodnik dotyczący przepisów
  3. Zaleca się sprawdzenie, czy wszystkie elementy są nieuszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku elementu należy natychmiast skontaktować się z globalnym centrum obsługi klienta.
  4. Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy zdjąć folię ochronną z okna skanowania, wyświetlacza i okna aparatu.