Ładowanie urządzenia
Ładowanie urządzenia

Ładowanie urządzenia

Przed pierwszym użyciem tabletu należy podłączyć go do zewnętrznego źródła zasilania.
Tablety bez baterii nie wymagają ładowania.
Tablet powinien być podłączony do zewnętrznego źródła zasilania do momentu pełnego naładowania. Gdy tablet jest w pełni naładowany, dioda LED ładowania świeci na zielono. Podczas ładowania można korzystać z tabletu.
Aby naładować akumulator główny, podłącz akcesorium do ładowania do odpowiedniego źródła zasilania.
Włóż urządzenie do stacji dokującej lub podłącz ładowarkę USB. Urządzenie włączy się i rozpocznie ładowanie. Podczas ładowania zielony wskaźnik ładowania / stanu akumulatora będzie migać na pomarańczowo, a po całkowitym naładowaniu akumulatora zacznie świecić ciągłym zielonym światłem.
Akumulator można naładować ze stanu całkowicie wyczerpanego do 90% w ciągu około 3,5 godziny, a do 100% w ciągu około 4,5 godziny. W wielu przypadkach naładowanie do poziomu 90% zapewnia wystarczająco energii do użytku przez cały dzień. Pełne naładowanie do poziomu 100% wystarcza na około 14 godzin użytkowania. Aby uzyskać najlepsze wyniki ładowania, należy używać wyłącznie ładowarek i akumulatorów firmy Zebra. Akumulatory należy ładować w temperaturze pokojowej, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia.