Temperatura ładowania
Temperatura ładowania

Temperatura ładowania

Akumulatory należy ładować w temperaturze otoczenia
Akumulatory powinny być ładowane w temperaturze od 5°C do 40°C (41°F do 104°F). Urządzenie zawsze ładuje akumulator w bezpieczny i inteligentny sposób. W wyższych temperaturach (np. około +37°C (+98°F)) urządzenie może na przemian włączać i wyłączać ładowanie akumulatora, aby utrzymać jego temperaturę w dopuszczalnych granicach. Urządzenie sygnalizuje diodą LED wyłączenie ładowania z powodu przekroczenia zakresu temperatur.