Konfigurowanie urządzenia
Konfigurowanie urządzenia

Konfigurowanie urządzenia

Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia po raz pierwszy:
Tablet ET6x z akumulatorem jest dostarczany w trybie wysyłki, aby zapobiec rozładowaniu podczas transportu i przechowywania. Aby wyłączyć tryb wysyłki w tablecie, umieść go w zasilanej stacji dokującej pojazdu, podłącz zasilanie za pomocą kabla USB lub naciśnij przycisk zasilania.
  1. Zainstaluj kartę nano SIM (opcjonalnie, tylko w przypadku ET65).
  2. Zainstaluj kartę microSD (opcjonalnie).
  3. Zainstaluj akumulator.
  4. Naładuj urządzenie.