Instalacja karty nano SIM
Instalacja karty nano SIM

Instalacja karty nano SIM

W tej sekcji opisano czynności, które należy wykonać, aby zainstalować kartę nano SIM.
Należy używać tylko karty nano SIM.
Aby uniknąć uszkodzenia karty SIM, należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności w zakresie specyfikacji elektrostatycznej (ESD). Obejmują one między innymi zalecenie pracy na macie antystatycznej i upewnienia się, że z ciała użytkownika są prawidłowo odprowadzane ładunki elektryczne.
 1. Przesuń zatrzaski zwalniające akumulatora w stronę boków tabletu.
  Akumulator delikatnie wysunie się na zewnątrz.
 2. Unieś akumulator i wyjmij go z tabletu.
 3. Zdejmij klapkę dostępu.
 4. Przesuń uchwyt karty SIM w górę, do pozycji odblokowania.
 5. Unieś uchwyt karty SIM.
 6. Włóż kartę nano SIM do uchwytu, tak aby styki były skierowane w dół.
 7. Zamknij uchwyt karty SIM.
 8. Przesuń pokrywę uchwytu karty SIM do pozycji zablokowania.
 9. Aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie urządzenia, należy wymienić klapkę dostępu i odpowiednio ją osadzić.
 10. Załóż klapkę dostępu.
 11. Włóż akumulator do komory znajdującej się z tyłu urządzenia, przy czym jako pierwszą wsuń jego dolną część.
  instalowanie akumulatora
 12. Wciśnij akumulator do komory, tak aby zaskoczyły jego zatrzaski zwalniające.