Instalowanie akumulatora
Instalowanie akumulatora

Instalowanie akumulatora

W tej części opisano sposób instalowania akumulatora w tablecie.
Modyfikacja urządzenia, szczególnie w obszarze akumulatora – etykiet, oznaczeń, grawerów, naklejek itd. – przez użytkownika może wpłynąć na działanie urządzenia lub akcesoriów. Może to mieć wpływ na takie parametry, jak szczelność (ochrona przed wnikaniem substancji (IP)), odporność na uderzenia (upadki i wstrząsy), ogólna funkcjonalność, odporność na temperaturę itp. NIE należy umieszczać w komorze akumulatora żadnych etykiet, oznaczeń, grawerów, naklejek itp.
  1. Włóż akumulator do komory znajdującej się z tyłu urządzenia, przy czym jako pierwszą wsuń jego dolną część.
    instalowanie akumulatora
  2. Wciśnij akumulator do komory, tak aby zaskoczyły jego zatrzaski zwalniające.