Instalowanie karty microSD
Instalowanie karty microSD

Instalowanie karty microSD

Gniazdo kart pamięci microSD umożliwia korzystanie z dodatkowej pamięci trwałej. Gniazdo znajduje się pod akumulatorem. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z kartą. Korzystanie z karty powinno odbywać się w sposób zgodny z zaleceniami producenta.
Aby uniknąć uszkodzenia karty microSD, należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności w zakresie wyładowań elektrostatycznych (ESD). Obejmują one między innymi zalecenie pracy na macie antystatycznej i upewnienia się, że operator urządzenia jest odpowiednio uziemiony.
 1. Przesuń zatrzaski zwalniające akumulatora w stronę boków tabletu.
  Akumulator delikatnie wysunie się na zewnątrz.
 2. Unieś akumulator i wyjmij go z tabletu.
 3. Zdejmij klapkę dostępu.
 4. Przesuń uchwyt karty microSD do pozycji odblokowania.
 5. Unieś uchwyt karty microSD.
 6. Włóż kartę microSD do uchwytu i upewnij się, że wsunęła się ona w występy po obu stronach.
 7. Zamknij uchwyt karty microSD i zablokuj go na miejscu.
 8. Aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie urządzenia, należy wymienić klapkę dostępu i odpowiednio ją osadzić.
 9. Załóż klapkę dostępu.
 10. Włóż akumulator do komory znajdującej się z tyłu urządzenia, przy czym jako pierwszą wsuń jego dolną część.
  instalowanie akumulatora
 11. Wciśnij akumulator do komory, tak aby zaskoczyły jego zatrzaski zwalniające.