Korzystanie z aparatu
Korzystanie z aparatu

Korzystanie z aparatu

Użyj przedniego lub tylnego aparatu, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.
W przypadku korzystania z przedniego aparatu ustaw przełącznik prywatności przedniego aparatu w pozycji otwartej.
Aby zrobić zdjęcie lub nagrać film:
  1. Uruchom aplikację aparatu.
  2. Skieruj tylny aparat na żądany obiekt.
  3. Dotknij przycisku migawki na ekranie, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.