Naprawa lub wymiana
Naprawa lub wymiana

Naprawa lub wymiana

Aby zakupić nowy akumulator w celu naprawy i wymiany obecnego, przejdź do strony Request a Repair (zamówienie na naprawę).
Usługi naprawy i wymiany urządzenia ET60/65 przez okres od 3 do 5 lat od daty sprzedaży można kupić na stronie One Care Support Services (usługi pomocy technicznej One Care)