Skanowanie za pomocą aparatu
Skanowanie za pomocą aparatu

Skanowanie za pomocą aparatu

Użyj aparatu do odczytu danych z kodów kreskowych.
Do odczytu kodu kreskowego jest wymagana aplikacja z obsługą skanowania. Urządzenie zawiera aplikację DataWedge umożliwiającą włączenie skanera, zdekodowanie danych kodu kreskowego i wyświetlenie jego zawartości.
  1. Upewnij się, że aplikacja jest otwarta w urządzeniu, a pole tekstowe jest na pierwszym planie (kursor tekstu w polu tekstowym).
  2. Skieruj okno aparatu na kod kreskowy.
  3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk skanowania. Domyślnie na ekranie wyświetli się okno podglądu.
  4. Przesuwaj urządzenie do momentu, aż kod kreskowy będzie widoczny na ekranie.
  5. Domyślnie zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, co będzie oznaczać pomyślne zdekodowanie kodu kresowego.
  6. Przechwycone dane pojawią się w polu tekstowym.