Skanowanie za pomocą wewnętrznego skanera
Skanowanie za pomocą wewnętrznego skanera

Skanowanie za pomocą wewnętrznego skanera

Skaner wewnętrzny służy do odczytu danych z kodów kreskowych.
Do odczytu kodu kreskowego jest wymagana aplikacja z obsługą skanowania. Urządzenie zawiera aplikację DataWedge umożliwiającą włączenie skanera, zdekodowanie danych kodu kreskowego i wyświetlenie jego zawartości.
  1. Upewnij się, że aplikacja jest otwarta w urządzeniu, a pole tekstowe jest na pierwszym planie (kursor tekstu w polu tekstowym).
  2. Skieruj okno wyjściowe na kod kreskowy.
  3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk skanowania.
    Włączy się punkt celowania z podświetleniem, aby ułatwić celowanie.
  4. Upewnij się, że kod kreskowy znajduje się wewnątrz obszaru utworzonego przez wzorzec celowania. Punkt celowania jest używany w celu zwiększenia widoczności w warunkach jasnego oświetlenia.
    Domyślnie zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, co będzie oznaczać pomyślne zdekodowanie kodu kresowego.
  5. Przechwycone dane pojawią się w polu tekstowym.