Activarea unui eSIM
Activarea unui eSIM
View content for :
Product:

Activarea unui eSIM

Dispozitivul TC27 poate utiliza o cartelă SIM, o cartelă eSIM sau ambele. Puteți alege ce SIM doriți să utilizați pentru ce acțiune, cum ar fi trimiterea de mesaje sau efectuarea de apeluri. Înainte de a o utiliza, trebuie să activați cartela eSIM.
Înainte de a adăuga un eSIM, contactați operatorul pentru a obține serviciul eSIM și codul său de activare sau codul QR.
Pentru a activa un eSIM:
 1. Pe dispozitiv, stabiliți o conexiune la internet prin Wi-Fi sau date mobile cu o cartelă SIM instalată.
 2. Accesați
  Settings (Setări)
  .
 3. Atingeți
  Network & internet (Rețea și internet)
  Mobile Networks (Rețele mobile)
  .
 4. Atingeți
  +
  din dreptul secțiunii
  SIMs (Cartele SIM)
  dacă este instalată deja o cartelă SIM sau atingeți
  SIMs (Cartele SIM)
  dacă nu este instalată nicio cartelă SIM.
  Se afișează ecranul
  Mobile network (Rețea mobilă)
  .
 5. Selectați
  MANUAL CODE ENTRY (INTRODUCERE MANUALĂ A CODULUI)
  pentru a introduce codul de activare sau atingeți
  SCAN (SCANARE)
  pentru a scana codul QR pentru a descărca profilul eSIM.
  Se afișează caseta de dialog
  Confirmation!!! (Confirmare!!!)
  .
 6. Atingeți
  OK
  .
 7. Introduceți codul de activare sau scanați codul QR.
 8. Atingeți
  NEXT (ÎNAINTE)
  .
  Se afișează mesajul
  Downloading a profile (Se descarcă un profil)
  urmat de mesajul
  Use Network Name? (Utilizați numele rețelei?)
  .
 9. Atingeți
  ACTIVATE (ACTIVARE)
  .
 10. Atingeți
  Done (Efectuat)
  .
  Cartela eSIM este activă acum.