Instalarea unui card microSD
Instalarea unui card microSD

Instalarea unui card microSD

Slotul de card microSD asigură un spațiu de stocare secundar nevolatil. Slotul se află sub baterie. Consultați documentația furnizată cu cardul pentru mai multe informații și urmați recomandările de utilizare ale producătorului.
Respectați măsurile adecvate de protecție împotriva descărcărilor electrostatice (ESD) pentru a evita deteriorarea cardului microSD. Măsurile adecvate de protecție ESD includ, dar nu se limitează la operarea pe un covoraș antistatic ESD și asigurarea că operatorul este legat în mod corespunzător la pământ.
 1. Ridicați ușa de acces.
  Scoaterea capacului cardului microSD din interiorul dispozitivului.
 2. Glisați suportul pentru cardul microSD în poziția deschisă.
  Imaginea suportului pentru cardul microSD cu o săgeată orientată spre dreapta pentru a indica poziția deschisă.
 3. Ridicați ușa suportului pentru cardul microSD.
  Imaginea ușii suportului pentru cardul microSD deschizându-se spre dreapta.
 4. Introduceți cardul microSD în suportul pentru card și asigurați-vă că acesta glisează corespunzător între marginile de prindere aflate pe fiecare laterală a ușii.
  Imaginea introducerii cardului microSD.
 5. Închideți suportul pentru cardul microSD.
  Imaginea închiderii suportului pentru cardul microSD.
 6. Glisați suportul pentru cardul microSD în poziția blocată.
  Imaginea suportului pentru cardul microSD în poziția blocată.
  Capacul de acces trebuie pus la loc și fixat bine pentru a asigura etanșarea corespunzătoare a dispozitivului.
 7. Reinstalați ușa de acces.
  Înlocuirea capacului cardului microSD din dispozitiv.