Funkcije
Funkcije
View content for :
Product:

Funkcije

Prikaz spreda
Karakteristike na prikazu spreda
Broj
Stavka
Funkcija
1
Prednja kamera
Snima fotografije i video (dostupna je na nekim modelima).
2
LED indikator punjenja/obaveštenja
Ukazuje na status napunjenosti baterije tokom punjenja, kao i obaveštenja koja generišu aplikacije.
3
Zvučnik/prijemnik
Koristi se za reprodukciju zvuka u režimu telefona i spikerfona.
4
LED za snimanje podataka
Ukazuje na status snimanja podataka.
5
Senzor za svetlo/blizinu
Određuje nivo ambijentalnog osvetljenja za kontrolisanje intenziteta pozadinskog osvetljenja ekrana, kao i blizinu radi isključivanja ekrana kada je u režimu telefona.
6
Ekran osetljiv na dodir
Prikazuje sve informacije potrebne za upravljanje uređajem.
7
Zvučnik
Pruža audio izlaz za reprodukciju videa i muzike. Pruža zvuk u režimu spikerfona.
8
Kontakti za punjenje na postolju
Omogućavaju punjenje uređaja pomoću postolja i dodatne opreme.
9
USB-C konektor
sa utikačem
Pruža USB host, klijentsku komunikaciju i punjenje uređaja pomoću kablova i dodatne opreme.
10
Mikrofon
Koristi se za komunikaciju u režimu telefona.
11
Dugme za skeniranje
Pokreće snimanje podataka (prilagodljivo je).
12
Prilagodljivo dugme
Obično se koristi za komunikaciju „Push-to-Talk“. Tamo gde postoje regulatorna ograničenja za „Push-to-Talk“ VoIP komunikaciju, ovo dugme možete da prilagodite za korišćenje sa drugim aplikacijama.
Prikaz otpozadi
Karakteristike na prikazu otpozadi
Broj
Stavka
Funkcija
13
Mikrofon
Koristi se za komunikaciju i poništavanje buke.
14
NFC antena
Omogućava komunikaciju sa drugim uređajima koji podržavaju NFC.
15
Dugme upozorenja
Crveno dugme upozorenja.
16
Bravice za otpuštanje baterije
Pritisnite da biste uklonili bateriju.
17
PowerPrecision litijum-jonska baterija
Omogućava napajanje uređaja.
18
Držač trake za ruku
Pruža mesto za postavljanje osnovne trake za ruku.
19
Dugme za povećavanje/smanjivanje jačine zvuka
Povećajte ili smanjite jačinu zvuka (prilagodljivo je).
20
Dugme za skeniranje
Pokreće snimanje podataka (prilagodljivo je).
21
Blic kamere
Pruža osvetljenje za kameru i služi kao lampa.
22
Zadnja kamera
Snima fotografije i video.
23
Držač kartice
Drži SIM karticu i SD karticu.
24
Dugme za napajanje
Uključuje i isključuje ekran. Pritisnite i zadržite da biste resetovali uređaj ili ga isključili.
25
Izlazni prozor skenera
Omogućava prikupljanje podataka pomoću skenera (dostupno je na nekim modelima).
26
Mikrofon
Koristi se za komunikaciju u režimu spikerfona.