Otpakivanje
Otpakivanje

Otpakivanje

  1. Pažljivo uklonite sav zaštitni materijal sa uređaja i sačuvajte ambalažu za transport za naknadno skladištenje i transport.
  2. Proverite da li se u pakovanju nalazi sledeće:
    • Računar sa ekranom osetljivim na dodir
    • PowerPrecision litijum-jonska baterija
    • Vodič za propise.
  3. Proverite da li je oprema oštećena. Ako oprema nedostaje ili je oštećena, odmah se obratite globalnom centru za korisničku podršku.
  4. Pre prve upotrebe uređaja, uklonite zaštitnu foliju za transport koja pokriva prozor za skeniranje, ekran i prozor kamere.