Podešavanje uređaja
Podešavanje uređaja
View content for :
Product:

Podešavanje uređaja

Da biste počeli da koristite uređaj prvi put.
  1. Instalirajte microSD karticu (opciono).
  2. Instalirajte bateriju.
  3. Napunite uređaj.