Zamena baterije
Zamena baterije
View content for :
Product:

Zamena baterije

Zamena baterije u uređajima
HC20 i HC50
.
Korisničke izmene uređaja, naročito u odeljku za bateriju, kao što su oznake, oznake sredstava, gravure, nalepnice itd. mogu negativno da utiču na predviđene performanse uređaja ili dodatne opreme. To može da utiče na nivoe performansi poput zaptivanja (zaštita od prodiranja (IP)), udaraca (ispuštanje i kotrljanje), funkcionalnosti, otpornosti na temperaturu itd. NEMOJTE da stavljate nikakve oznake, oznake sredstava, gravure, nalepnice itd. u odeljak baterije.
Nemojte da ubacujete niti da uklanjate microSD karticu tokom zamene baterije.
 1. Pritisnite dugme za napajanje dok se ne pojavi meni.
 2. Dodirnite
  Power Off
  (Isključi).
 3. Ako je povezana traka za ruku, uklonite traku za ruku.
 4. Pritisnite dve bravice nadole.
  pritisnite bravice nadole
 5. Nemojte da umećete prste ispod bravica prilikom povlačenja baterije. Može da dođe do oštećenja bravica.
  nemojte da podižete bravice
 6. Dok pritiskate bravice nadole, pritisnite dve bravice ka unutra, prema sredini uređaja. Bravice moraju da budu pritisnute do kraja radi otpuštanja baterije.
  pritisnite bravice ka unutra
 7. Izvadite bateriju iz uređaja.
 8. Umetnite zamensku bateriju u odeljak za bateriju sa zadnje strane uređaja tako da donja strana ide prva.
  umetanje baterije
 9. Pritiskajte bateriju nadole dok bravice za oslobađanje baterije ne legnu na mesto.
 10. Ponovo postavite traku za ruku ako je potrebno.
 11. Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili uređaj.