Punjenje glavne baterije
Punjenje glavne baterije
View content for :
Product:

Punjenje glavne baterije

Pre prve upotrebe uređaja, napunite glavnu bateriju dok zeleni LED indikator punjenja/obaveštenja ne počne stalno da svetli. Koristite kabl ili postolje sa odgovarajućim napajanjem za punjenje uređaja.
Dostupna je sledeća baterija:
  • Standardna (za medicinske uređaje) od 3800 mAh PowerPrecision litijum-jonska baterija sa BLE antenom – broj artikla: BTRY-TC2K-2XMAXB-01
LED indikator punjenja/obaveštenja na uređaju ukazuje na status punjenja baterije uređaja. Standardna baterija se puni od potpuno ispražnjene do 80% za manje od 1 sata i 20 minuta. Proširena baterija se puni od potpuno ispražnjene do 80% za manje od 1 sata i 50 minuta.
Baterije punite na sobnoj temperaturi dok je uređaj u režimu mirovanja.
LED indikatori punjenja/obaveštenja
Stanje
Indikacija
Isključeno
Uređaj se ne puni. Uređaj nije pravilno umetnut u postolje ili nije povezan izvor napajanja. Punjač/postolje nema napajanje.
Sporo treperi narandžasto (1 treptaj na svake 4 sekunde)
Uređaj se puni.
Sporo treperi crveno (1 treptaj na svake 4 sekunde)
Uređaj se puni, ali je baterija na kraju radnog veka.
Neprekidno zeleno
Punjenje je završeno.
Neprekidno crveno
Punjenje je završeno, ali je baterija na kraju radnog veka.
Brzo treperi narandžasto (2 treptaja u sekundi)
Greška pri punjenju, npr:
  • Temperatura je preniska ili previsoka
  • Punjenje se predugo odvija bez završetka (obično osam sati).
Brzo treperi crveno (2 treptaja u sekundi)
Greška pri punjenju i baterija je na kraju radnog veka, npr:
  • Temperatura je preniska ili previsoka
  • Punjenje se predugo odvija bez završetka (obično osam sati).