Punjenje rezervne baterije
Punjenje rezervne baterije

Punjenje rezervne baterije

LED indikatori punjenja rezervne baterije na punjaču sa 4 slota ukazuje na status punjenja rezervne baterije.
Standardna i proširena baterija pune se od potpuno ispražnjene do 90% za manje od 4 sata.
LED
Indikacija
Neprekidno narandžasto
Rezervna baterija se puni.
Neprekidno zeleno
Punjenje rezervne baterije je završeno.
Neprekidno crveno
Rezervna baterija se puni, ali je baterija na kraju radnog veka. Punjenje je završeno, ali je baterija na kraju radnog veka.
Brzo treperi crveno (2 treptaja u sekundi)
Greška pri punjenju; proverite kako je rezervna baterija postavljena, ali je baterija na kraju radnog veka.
Isključeno
Nema rezervne baterije u slotu. Rezervna baterija nije pravilno postavljena u slot. Postolje nema napajanje.