Punjenje samo u 1 slotu sa postoljem za rezervnu bateriju
Punjenje samo u 1 slotu sa postoljem za rezervnu bateriju
View content for :
User:
Product:

Punjenje samo u 1 slotu sa postoljem za rezervnu bateriju

Ovo postolje pruža struju za punjenje uređaja i rezervne baterije.
Pridržavajte se smernica za bezbednost baterije koje su opisane u referentnom vodiču za proizvod.
Punjenje samo u 1 slotu sa postoljem za rezervnu bateriju:
  • Pruža napajanje od 5 V DC za rad uređaja.
  • Puni bateriju uređaja.
  • Puni rezervnu bateriju.
Postolje sa 1 slotom i slotom za rezervnu bateriju
1
Slot za punjenje rezervne baterije.
2
LED indikator punjenja rezervne baterije
3
USB-C port
USB-C port je servisni konektor isključivo za nadogradnju firmvera i nije namenjen za punjenje.
4
LED indikator napajanja
5
Slot za punjenje uređaja sa odstojnikom