Skeniranje pomoću internog skenera
Skeniranje pomoću internog skenera

Skeniranje pomoću internog skenera

Za čitanje bar-koda potrebna je aplikacija koja podržava skeniranje. Uređaj sadrži aplikaciju DataWedge koja vam omogućava da omogućite skener, dekodiranje podataka bar-koda i prikazivanje sadržaja bar-koda.
 1. Proverite da li je aplikacija otvorena na uređaju i da li je istaknuto tekstualno polje (tekstualni kursor u tekstualnom polju).
 2. Usmerite izlazni prozor skenera prema bar-kodu.
  skeniranje
 3. Pritisnite i zadržite dugme za skeniranje.
  Uređaj projektuje šablon za usmeravanje.
 4. Kada je uređaj u režimu liste za preuzimanje, uređaj ne dekodira bar-kôd dok centar tačke ne dodirne bar-kôd.
 5. Vodite računa da bar-kod bude u području koje formira šema za usmeravanje. Tačka za usmeravanje se koristi za veću vidljivost u uslovima snažnog osvetljenja.
  SE4720
  SE4720 režim liste za izbor
  LED indikator za snimanje podataka će početi da svetli zeleno i podrazumevano će se oglasiti zvučni signal kako bi ukazao na to da je bar-kod uspešno dekodiran.
 6. Pustite dugme za skeniranje.
  Dekodiranje pomoću skenera obično se odvija trenutno. Uređaj ponavlja korake potrebne za snimanje digitalne slike (slika) bar-koda koji je slabog kvaliteta ili teško čitljiv dok dugme za skeniranje ostane pritisnuto.
Uređaj prikazuje podatke bar-koda u polju za tekst.