Podešavanje uređaja
Podešavanje uređaja

Podešavanje uređaja

Da biste počeli da koristite uređaj prvi put.
  1. Instalirajte microSD karticu (opciono).
  2. Instalirajte nano SIM karticu (opciono)
  3. Instalirajte bateriju.
  4. Napunite uređaj.