Ethernet postolje sa 5 slotova
Ethernet postolje sa 5 slotova
View content for :
User:

Ethernet postolje sa 5 slotova

Pridržavajte se smernica za bezbednost baterije koje su opisane u referentnom vodiču za proizvod.
Ethernet postolje sa 5 slotova:
  • Pruža napajanje od 5 V DC za rad uređaja.
  • Povezuje uređaj (do pet) na Ethernet mrežu.
  • Istovremeno puni do pet uređaja.
Ethernet postolje sa 5 slotova
1
Slot za punjenje uređaja sa odstojnikom
2
1000 LED
3
100/100 LED