Postolje samo za punjenje sa 5 slotova
Postolje samo za punjenje sa 5 slotova
View content for :
User:

Postolje samo za punjenje sa 5 slotova

U ovom odeljku je opisano kako da koristite punjač za baterije sa 5 slota za punjenje do pet baterija uređaja.
Pridržavajte se smernica za bezbednost baterije koje su opisane u referentnom vodiču za proizvod.
Postolje samo za punjenje sa 5 slotova:
  • Pruža napajanje od 5 V DC za rad uređaja.
  • Istovremeno puni do pet uređaja.
Postolje samo za punjenje sa 5 slotova
1
Slot za punjenje uređaja sa odstojnikom
2
LED indikator napajanja