Punjač za baterije sa 4 slota
Punjač za baterije sa 4 slota
View content for :
User:

Punjač za baterije sa 4 slota

U ovom odeljku je opisano kako da koristite punjač za baterije sa 4 slota za punjenje do četiri baterije uređaja.
Pridržavajte se smernica za bezbednost baterije koje su opisane u referentnom vodiču za proizvod.
Punjač za baterije sa 4 slota
1
Slot za bateriju
2
LED indikator punjenja baterije
3
LED indikator napajanja
4
USB-C port
USB-C port je servisni konektor isključivo za nadogradnju firmvera i nije namenjen za punjenje.